Чуждоезикови обучения

За организациите в бизнес сектора Център “Рувекс” предлага както стандартни чуждоезикови курсове, така и специализирани бизнес-ориентирани обучения по чужд език за различни професии.

Занятията се провеждат на място в офиса на фирмата или в нашия център. Графикът на провеждане на обучението е изцяло съобразен с изискванията на клиента.

Фирменото обучение е предшествано от входящ тест, целящ да разпредели служителите на групи спрямо нивото им на владеене на езика. Тестовете са разработени от нашите преподаватели и практиката показва, че определят максимално точно нуждите на всеки един служител.

Напредъкът на обучаемите се измерва чрез междинни тестове по време на обучението и финален тест - след неговото приключване. На успешно завършилите се издават сертификати за владеене на чужд език.