Признаване ниво на владеене на английски език

За тези от Вас, които владеят английски език, но нямат документ, с който да го удостоверят, Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД предлага услуга по признаване нивото на владеене на езика.

След като се свържете с нас, ще получите примерен тест за подготовка. Изпитът се провежда под контрола на наши експерти. При успешното му преминаване ще Ви бъде издаден Сертификат за владеене на езика по Общоевропейската езикова рамка.
Официалните документи за владеене на английски език все по-често са изискване за започване на работа или обучение в чужбина, а могат да са и стъпка към кариерно израстване на сегашната Ви позиция.

Цената за признаване на нивото на владеене на английски език зависят от сложността на изпита и е:

- за нива А1 и B1 - 180.00 лв.
- за нива В2 и C1 - 260.00 лв.