FCA, CAE, CPE, IELTS, TOEFL

Подготовка за изпитни сертификати

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language – internet-Based Test) е най-известният изпит за владеене на английски език в цял свят. Практическите цели на TOEFL са образование, работа или емиграция. Сертификатът от изпита e валиден 2 години. „Център Рувекс” АД има за задача да помага на студентите да изградят увереност в уменията си за общуване в академичните среди. Изпитът се състои от 4 части, проверяващи четирите езикови умения : слушане с разбиране, четене, писане и говорене. Изпитът се състои от 4 части, проверяващи четирите езикови умения : слушане с разбиране, четене, писане и говорене.

IELTS (International English Language Testing System) е международен тест по английски език. „Център Рувекс” АД предлага строго фиксирана програма за Академичния формат, подходящ за бакалавърски, магистърски и други академични курсове. При интерес от страна на обучаемите, Център Рувекс има възможност да организира подготовка и за Общия формат, подходящ за кандидати за гимназиално образование. Подготвителният курс обхваща 120 учебни часа. Минималното стартово ниво на кандидатите трябва да е В2. Организиран е така, че да завърши непосредствено преди изпитната дата на IELTS.

>FCE (First Certificate in English). Ако имате желание да учите или да работите в чужбина, FCE е важно предимство за вас. FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка. Изпитът може да се държи също и в компютърен вариант и има пет модула: четене, писане, езикова употреба (упражнения), слушане и говорене.

CAE (Certificate in Advanced English) е изпит за напреднали, определен за ниво С1 по Европейската Езикова рамка. Изпитът САЕ съдържа 5 компонента: Reading, Writing, Use of English, Listening and Speaking. Почти всички университети във Великобритания и все повече в САЩ, както и от работодатели по целия свят, признават CAE.

CPE (Certificate of Proficiency in English) е най-високото ниво на изпитите по общ английски на Университета Кеймбридж. Cъставен е от пет модула: четене, писане, езикова употреба (упражнения), слушане и говорене. Съответства на ниво C2 от Общоевропейската езикова рамка. CPE се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят.