Френски език

Френският език е първият западноевропейски език, въведен за обучение в българската образователна система. С оглед на членството ни в ЕС езикът възвръща позициите си у нас. Изучаването на френски език дава възможности за професионална реализация, свързани с работни места в европейските институции, където френският е доминиращ.

Обучението в Център Рувек се осъществява по системите PANORAMA, CAMPUS и ECHO на френското издателство CLE INTERNATIONAL в 4 нива (А1, А2, В1, В2). В процеса на обучение се развиват всички езикови умения - четене и слушане с цел разбиране, превод и комуникация.