Фризьор

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Фризьор”, специалност „Фризьорство”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Фризьорство - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги
Наименование и код на Професията: 815010 Фризьор
Наименование и код на специалността: 8150101 Фризьорство
Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 291 часа
Брой часове по практика: 369 часа

Форма на обучението: дневна