Гръцки език

Център Рувекс предлага курсове по гръцки език за начинаещи и напреднали. Обучението по гръцки език е ориентирано към развиване на всички езикови умения - слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка по гръцки език.

Курсовете по гръцки език се провеждат по две системи - на Атинския университет – „Общувайте на гръцки" и на Солунския университет - "Новогръцки за чужденци". Предвиждаме 4 нива за работно владеене (А1, А2, В1, В2).