Немски език

Център Рувекс предлага немски език с общоразговорна насоченост за нива от А1 до C2. Всяко ниво е структурирано на раздели, като всеки раздел фокусира върху специфична граматика, лексика, четене, слушане, говорене и писане.

Немски език с бизнес-насоченост за нива от С1 до C2.
Обучението е предназначено за хора, които искат да обогатят лексикалните си познания на немски език в различни области на бизнеса и да изградят практически умения - водене на телефонни разговори, посрещане на посетители, правене на презентации, запитвания, поръчки, преговори и други.

Профилирано обучение по немски език в различни професионални области като: право, социално общуване, презентационни умения, автомобили, авиация, човешки ресурси, маркетинг и реклама и др.

Учебниците, които използваме са по системаPasswort Deutsch” на издателствоKlett”, система Schritte International” на издателствоHuber” и система Berliner Platz” на издателство“Langenscheidt”.