Руски език

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД предлага езикови обучения по руски език за нива А1, А2, В1, В2, С1 и С2 според общоевропейската езикова рамка.

Използваната методика на обучение е изцяло съобразена със съвременните изисквания за комуникативност и автентичност. Работи се по теми, максимално близки до реални ситуации, в които обучаемите попадат в тяхното ежедневие, при изпъление на професионалните им задължания и в личните им контакти.

С цел постигане на балансирано развитие на всички комуникативни умения се използват различни похвати от комуникативната методика - работа по двойки, симулации, ролеви игри, интерактивни тестове и др. Специално внимание се отделя на развитието на говорните умения и постигането на увереност, точност и адекватност при общуването.

Обучението включва паралелен аудиокурс с цел да се създаде импровизирана чуждоезикова среда и курсистите да развият уменията си за слухово възприемане в ежедневните разговорни практики.

В курсовете по руски език се използват учебници на водещата система "Горизонт" на издателство "Велес".