Руски език

Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД предлага езикови обучения по руски език за нива А1, А2, В1, В2 и C1 според общоевропейската езикова рамка.

Използваната методика на обучение е изцяло съобразена със съвременните изисквания за комуникативност и автентичност. Работи се по теми, максимално близки до реални ситуации, в които обучаемите попадат в тяхното ежедневие, при изпълнение на професионалните им задължения и в личните им контакти.

С цел постигане на балансирано развитие на всички комуникативни умения се използват различни похвати от комуникативната методика - работа по двойки, симулации, ролеви игри, интерактивни тестове и др. Специално внимание се отделя на развитието на говорните умения и постигането на увереност, точност и адекватност при общуването.

В курсовете по руски език се използват учебници на водещата система "Горизонт" на издателство "Велес".