Сервитьор-барман

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Сервитьор-барман”, специалност „Обслужване на заведения за обществено хранене”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Обслужване на заведения за обществено хранене- ново!
Наименование и код на професионалното направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Наименование и код на Професията: 811030 Сервитьор-барман
Наименование и код на специалността: 8110301 Обслужване на заведения за обществено хранене”
Степен на професионална квалификация: втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 300 часа
Брой часове по практика: 360 часа

Форма на обучението: дневна