Специализирани обучения

Ако смятате, че вашите служители не са достатъчно мотивирани, сплотени или щастливи; ако не сте сигурни дали екипите във вашата фирма постигат своя пълен потенциал, то Център "Рувекс" и нашите специализирани фирмени обучения са това, от което се нуждаете!

Ние можем да ви предложим курсове, водени от опитни психолози и специалисти в мениджмънта.

Част от курсове, които провеждаме са насочени към подобряване на:
- екипната ефективност;
- комуникативните умения;
- лидерството и мениджмънта в организацията;
- уменията за управление на времето;
- преодоляване на стреса в работата;
- управление на организационната промяна;
- привличане на инвестиции;
- публично и медийно представяне.

Този тип обучения включват теоретична част, практически казуси и ролеви игри в средно големи групи и са с продължителност и интензивност според възможностите и желанията на клиента.