По-конкурентноспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията

„Рувекс” АД приключи успешно проект „По-конкурентноспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията”. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), операция „Покриване на международно признати стандарти”.