Преподаватели

ЦПО към РУВЕКС АД работи с утвърдени преподаватели в областта на професионалната квалификация, чуждоезиковото обучение и ключовите компетентности, които използват съвременни методи на обучение. Експертизата им е гаранция за висококачествена подготовка на учебните програми и материали, както и за провеждане на успешни обучения и семинари.

Обучаемите могат да разчитат на екип от експерти, които притежават изключителни лични и професионални качества.  Обученията се провеждат по методика, разработена на базата на европейските стандарти и практики. Предоставят се възможности за придобиване на нови знания и умения, с цел подобряване  на професионалната компетентност  и усъвършенстване и развитие на личностния потенциал. Отчитат се индивидуалните нужди и потребности на всеки един от обучаемите.

Придобитите знания и умения се удостоверяват в края на всяко обучението с получаване на  удостоверение/сертификат за успешно завършване.