44 contactPoint

Курс Слънчеви топлинни инсталации

Начало на курса
27 Юни 2024
Краен срок за записване
26 Юни 2024

Слънчевото време ни провокира да Ви поканим на 27.06.2024 г. на едно от нашите кратки, но изпълнено със слънчева енергия обучение - "Слънчеви топлинни инсталации". Курсът „Слънчеви топлинни инсталации“ се провежда като професионално обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници“ и е с продължителност 12 учебни часа.

Теоретичната част на курса се осъществява онлайн в платформа за електронно обучение Moodle, a практическата част се провежда на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес център Рувекс.

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и се регистрират в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Цената на обучението е 220.00 лв.

Документите, които е необходимо да предоставите, за да се запишете в обучението са:

Копие на диплома за завършено минимум средно образование;

Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";

1 бр. снимка паспортен формат.

Форма за записване