44 contactPoint

Oбучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност

Начало на курса
02 Юли 2024
Краен срок за записване
01 Юли 2024

Следващото обучение за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност ще се проведе на 02.07.2024 г. Както знаете, притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал! След завършване на обучението Вие не само ще извършвате работата си качествено и безопасно, но и ще получите удостоверение за квалификационна група по електробезопасност.

Обучението се извършва съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Начален час: 18:00 часа

Цена: 60.00 лв.

Форма на обучението: онлайн

Очакваме всички желаещи да заявят своето желание за участие в обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност до 01.07.2024 г.

 

Форма за записване