44 contactPoint

Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Начало на курса
13 Юли 2024
Краен срок за записване
12 Юли 2024

С покачването на температурите Ви напомняме, че за да направите профилактика на климатичната система на Вашата кола е важно да имате нужната квалификация. Затова на 13.07.2024 г. Ви каним на обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС.

Курсът се провежда съгласно мерките по Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014 и включва теоретична и практическа част. Обучението е целодневно, с начален час 9:30 и се провежда присъствено на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес център Рувекс, етаж първи, зала „Постижение".

След края на курса Вие ще получите Удостоверение за преминато обучение, издадено от ЦПО към „Рувекс“ АД, и Документ за правоспособност с валидност 5 години, който се издава от Българската браншова камара по машиностроене.
Цената на обучението е 380.00 лв.

Необходимите документи за включване в курса са:
- Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
- 1 бр. снимка паспортен формат.

Нека заедно да защитим природата!

Форма за записване