Развитие на човешките ресурси

Център за професионално обучение към "Рувекс” АД е доставчик на услуги по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” по схемите „Аз мога” и "Аз мога повече" по-познати като „Обучение с ваучери”. Целта на програмите е да се даде възможност на заети лица по трудов договор и самонаети лица, да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или ключови умения с цел повишаване пригодността им за заетост или даване на възможност за кариерно развитие.

Програмата финансира 100% обучението на лицата заети по трудово правоотношение, без значение от сферата им на дейност.