Проекти

17 Декември 2014
ЦПО към "Рувекс" АД стартира обучение по "Търговско право на ЕС" за служители на Агенция по вписванията. Обучението се провежда в рамките на проект „Провеждане на обучения по информационни технологии...
24 Юни 2014
Център за професионално обучение към "Рувекс” АД е доставчик на услуги по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” по схемите „Аз мога” и "Аз мога повече" по-познати като „Обучение с...
23 Юни 2014
„Рувекс” АД приключи успешно проект „По-конкурентноспособни чрез повишена сигурност на управление на информацията”. Проектът е по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на...

Страници