Тест за определяне на нивото по английски език

За улеснение на желаещите да се обучават по английски език, разработихме онлайн тест за определяне на нивото.
Тестът съдържа 45 затворени въпроса с различна трудност. След попълването му, нивото се определя по следната скала:

Ниво А1: 21%-35% 
Ниво А2: 36%-50%
Ниво В1: 51%-66%
Ниво В2: 67%-85%
Ниво С1: 86%-100%

Тестът може да бъде попълнен ТУК. За да го попълните, трябва да въведете Вашия имейл адрес и парола ruvex

Успех!