Тест за определяне на нивото по английски език

За улеснение на желаещите да се обучават по английски език, разработихме онлайн тест за определяне на нивото по английски език.
Тестът съдържа 45 затворени въпроса с различна трудност. След попълването му, нивото се определя по следната скала:

Ниво А1: 21%-35% 
Ниво А2: 36%-50%
Ниво В1: 51%-66%
Ниво В2: 67%-85%
Ниво С1: 86%-100%

Тестът може да бъде попълнен ТУК. Трябва да се въведат трите имена на попълващия на български език и парола ruvex

Успех!