Обучение по Фотоволтаични инсталации

Следващият курс по „Фотоволтаични инсталации" ще започне на 04.07.2022 г. Той се провежда като част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници".

Продължителност на обучението: 32 учебни часа

Форма на провеждане на обучението:      Теория – Онлайн
                                                                  Практика – Присъствено

След края на обучението получавате: 
                                                                  Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката
                                                                  Регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

Цена на обучението: 480.00 лв.

Документи за включване в обучението:
                                                                  Копие на диплома за завършено минимум средно образование
                                                                  Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
                                                                  1 бр. снимка паспортен формат

За да заявите своето желание за участие в обучението, моля попълнете следната форма: