Новини

Във връзка с кампания на Националната агенция за професионално образование и обучение, за популяризиране на дейността на лицензираните центрове, Ви представяме малката история на ЦПО към „РУВЕКС“ АД:

„Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД е открит през 2009 г. и е...

Успешна учебна година на милите ни деца, гордите им родители, уважаемите учители и на всички, които никога не спират да се обучават! Пожелаваме ви учебната година да бъде изпълнена със знания, постижения, вдъхновения и забавления! На добър час на всички!

С гордост Ви съобщаваме, че имаме нова зала за обучение, която е оборудвана, спрямо всички изисквания, за провеждане на обучения по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници", курс „Термопомпени инсталации“ и курс „Фотоволтаични...

На 27.04.2022 г. получихме одобрение от Българската Браншова Камара по Машиностроене за провеждане на обучения за работа с флуорирани парникови газове на МПС, съгласно Регламент (ЕО) 307/2008 г.
Обучението се провежда в рамките на един ден. След успешното му преминаване получавате...

Учебен център "Рувекс" провежда обучения за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност. Курсовете са в онлайн форма и започват в 18:00 часа. Цената на обучението е 60 лв. След успешно приключване на курса издаваме удостоверение за квалификационна група по...

Имаме удоволствието да ви съобщим, че ЦПО към "РУВЕКС" АД е одобрен от Българската Браншова Камара по Машиностроене за провеждане на обучения на хладилни техници, отговарящи на изискванията посочени в процедурите по Регламент (ЕС) 2015/2067 и съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС...

Искате ли да се запознаете с очарованието на числата в счетоводството? Тогава се включете в нашето обучение по част от професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетвоводство". Курсът ще се провежда съботно-неделно в рамките на около 2 - 3 месеца и ще бъде с продължителност 80...

Let’s find the right words!
Включете се в курсовете ни по английски език, за да намерим заедно правилните думи! Продължителността на един курс е 100 уч.ч. и ще се провежда в нашия офис в Младост 4, 2 пъти в седмицата във вечерна форма. Цената на курса за 1 ниво А1, А2 или В1 е 385 лв., а...

Стартираме обучение по част от професия „Електротехник”, специалност „Електрически инсталации” на 23.02.2021г. Обучението ще бъде с продължителност 120 уч. ч. и ще се провежда във вторник и четвъртък от 18;00 до 20:50 часа, в Техническия университет и в нашия офис (ж.к. Младост...

Let’s find the right words!
Включете се в курса ни по английски език – ниво В2, за да намерим заедно правилните думи! Продължителността на обучението е 100 уч.ч. и ще се провежда в нашия офис в Младост 4, 2 пъти в седмицата във вечерна форма. Цената на курса е...

Предвиждаме стартиране на обучение по част от професия „Електротехник”, специалност „Електрически инсталации” на 13-ти октомври. Обучението ще бъде с продължителност 120 уч. ч. и ще се провежда във вторник и четвъртък от 18;00 до 20:50 часа, в Техническия университет и в...

ЦПО към Рувекс АД дава възможност на фирмите, желаещи да си партнират с професионални гимназии, университети, центрове за професионално обучение за провеждане на обучение чрез работа – дуална форма на обучение да обучат свои служители за НАСТАВНИЦИ на ученици и възрастни.
Обучението...