Корпоративни обучения

Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД се е доказал като надежден партньор при провеждането на обучения предназначени за бизнес организации и представители на администрацията. Курсовете се водят от опитни експерти и преподаватели, специалисти в различни направления и международно признати обучители.

Обученията, които центърът провежда са насочени към подобряване на:
- екипната ефективност
- комуникативните умения
- лидерството и мениджмънта в организацията
- уменията за управление на стреса и времето
- управлението на организационната промяна
- публичното и медийно представяне
- управлението на проекти
- ефективността в продажбите
- обслужването на клиентите
и други

Обученията се извършват по програми съобразени с крайната цел. Продължителността и интензивността им зависят от професионалните ангажименти на обучаемите. Те могат да бъдат организирани като семинар или тиймбилдинг и да бъдат проведени на избрано от Вас място, като екипът на ЦПО към "РУВЕКС" АД отговаря за цялостната организация и логистика.

"РУВЕКС" АД притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 включваща услуги, както по организиране и провеждане на обучения, така и по логистично обезпечаване на събития, което гарантира високото качество на предлаганите от нас услуги.

Ние знаем, че инвестицията в обучение на служителите е инвестиция в успеха на компанията Ви, затова не се колебайте да се свържете с нас!