Обучението за наставници се провежда по одобрена от Министерство на образованието и науката единна „Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа".


Обучение за наставници
Ива Стоманярска

Обучение за наставници

Обучението за наставници се провежда по одобрена от Министерство на образованието и науката единна „Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване обучение чрез работа".

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за проведено обучение за наставник по образец на МОН.