Електрически машини и апарати

Електрически машини и апарати

Обучението по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати" е с продължителност 100 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.