Електрически машини и апарати

Електрически машини и апарати

Обучение по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати".
Обучението е с продължителност 100 уч. ч.
След успешно преминаване на обучението получавате удостоверение за професионално обучение.