Заваряване

Заваряване

Обучение по част от професия "Заварчик", специалност "Заваряване". 

Обучението е с продължителност 16 учебни часа.

След приключване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката.