Available courses

Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Компютърни мрежи - старт 12.10.2020г.

Компютърни мрежи - старт 12.10.2020г.

Обучението по част от професия "Техник на компютърни системи", специалност "Компютърни мрежи" е с продължителност 20 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Обучението по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" е с продължителност 100 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Газова техника (част от професия)

Газова техника (част от професия)

Обучението по част от професия "Техник на съоръжения и инсталации", специалност "Газова техника" е с продължителност 100 уч.ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност

Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност

Курсът е организиран в изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Грантова схема BG04-04-05

Термопомпени инсталации

Термопомпени инсталации

Курсът „Термопомпени инсталации“ е с продължителност 60 учебни часа. Успешно преминалите курса ще придобият Удостоверение за професионално обучение по част от професия  „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”.

Електрически машини и апарати

Електрически машини и апарати

Обучението по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати" е с продължителност 100 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.