Налични курсове

Заваряване - Спорт Депо

Заваряване - Спорт Депо

Обучението по част от професия "Заварчик", специалност "Заваряване" за служителите на "Спорт Депо" АД ще бъде с продължителност 16 учебни часа.

Електрически машини и апарати - Уникен

Електрически машини и апарати - Уникен

Обучението по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати" е с продължителност 36 учебни часа. След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.

"Електрически инсталации" - Спорт Депо

"Електрически инсталации" - Спорт Депо

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" за служителите на "Спорт Депо" АД ще бъде с продължителност 18 учебни часа. 

Електрически инсталации - старт 15.04.2021г.

Електрически инсталации - старт 15.04.2021г.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД организира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". Продължителността на обучението е 96 уч.ч. (48 уч.ч. - теория, които ще се проведат онлайн и 48 уч.ч. - практика, които ще се проведат присъствено). След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.


Електрически инсталации - старт 23.02.2021г.

Електрически инсталации - старт 23.02.2021г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до и над 1000 V

Безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до и над 1000 V

Обучение за продобиване и потвърждаване на квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането.

Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.
Иван Ангелов

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност

Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност

Курсът е организиран в изпълнението на проект „Повишаване на капацитета на администрацията за подобряване на енергийната ефективност”, финансиран по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Грантова схема BG04-04-05

Обучения за психологическа подкрепа в областта на социалните дейности

Обучения за психологическа подкрепа в областта на социалните дейности

Обученията се провеждат в изпълнение на проект по процедура BG05M90P001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020


Компютърни мрежи - старт 12.10.2020г.

Компютърни мрежи - старт 12.10.2020г.

Обучението по част от професия "Техник на компютърни системи", специалност "Компютърни мрежи" е с продължителност 20 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Обучението по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" е с продължителност 100 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Газова техника (част от професия)

Газова техника (част от професия)

Обучението по част от професия "Техник на съоръжения и инсталации", специалност "Газова техника" е с продължителност 100 уч.ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Електрически машини и апарати

Електрически машини и апарати

Обучението по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати" е с продължителност 100 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Термопомпени инсталации

Термопомпени инсталации

Курсът „Термопомпени инсталации“ е с продължителност 60 учебни часа. Успешно преминалите курса ще придобият Удостоверение за професионално обучение по част от професия  „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници”.