Оперативно счетоводство - Счетоводство на предприятието
Кирил ЛучковГалина Чиприянова

Оперативно счетоводство - Счетоводство на предприятието

Обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство” – Счетоводство на предприятието. 

Продължителност - 80 учебни часа. 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Счетоводство на предприятието - начално ниво
Кирил ЛучковГалина Чиприянова

Счетоводство на предприятието - начално ниво

Курсът "Счетоводство на предприятието" дава на обучаемите базови познания в областта на счетоводството.