Център за професионално обучение към "Рувекс" АД организира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации".

Успешно преминалите обучението ще получат удостоверение за професионално обучение


Електрически инсталации

Електрически инсталации

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 92 уч. часа. 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Електрически инсталации - 05.10.2021 г.

Електрически инсталации - 05.10.2021 г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 3 месеца. След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Електробезопасност

Електробезопасност

Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

Електрически машини и апарати - 12.07.2021 г.

Електрически машини и апарати - 12.07.2021 г.

Обучението по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати" е с продължителност 36 учебни часа. След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.

"Електрически инсталации" - 16.06.2021 г.

"Електрически инсталации" - 16.06.2021 г.

Обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

 

Електрически инсталации -  15.04.2021 г.

Електрически инсталации - 15.04.2021 г.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД организира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". Продължителността на обучението е 96 уч.ч. (48 уч.ч. - теория, които ще се проведат онлайн и 48 уч.ч. - практика, които ще се проведат присъствено). След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.


Електрически инсталации - 23.02.2021 г.

Електрически инсталации - 23.02.2021 г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации -  20.07.2020 г.

Електрически инсталации - 20.07.2020 г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации - 13.10.2020 г.
Иван Ангелов

Електрически инсталации - 13.10.2020 г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.