Център за професионално обучение към "Рувекс" АД организира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации".

Успешно преминалите обучението ще получат удостоверение за професионално обучение


Електрически инсталации

Електрически инсталации

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 92 уч. часа. 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Електробезопасност

Електробезопасност

Обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

Електрически машини и апарати 2021

Електрически машини и апарати 2021

Обучение по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати".

След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации -  2021

Електрически инсталации - 2021

Обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение.


Електрически инсталации - 2020/21
Иван АнгеловНиколай Матанов

Електрически инсталации - 2020/21

Обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение.