Център за професионално обучение към "Рувекс" АД организира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". Продължителността на обучението е 120 уч.ч. (60 уч.ч. - теория и 60 уч.ч. - практика).

Успешно преминалите обучението ще получат удостоверение за професионално обучение


Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.
Иван Ангелов

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.