Център за професионално обучение към "Рувекс" АД организира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации".

Успешно преминалите обучението ще получат удостоверение за професионално обучение


Електрически инсталации - старт 05.10.2021г.

Електрически инсталации - старт 05.10.2021г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 3 месеца. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение по образец на МОН.

Електробезопасност - 10.08.2021г.

Електробезопасност - 10.08.2021г.

Обучение за продобиване и потвърждаване на квалификационна група за електробезопасност при работа по електрообзавеждането.

Електрически машини и апарати - Уникен

Електрически машини и апарати - Уникен

Обучението по част от професия "Електромонтьор", специалност "Електрически машини и апарати" е с продължителност 36 учебни часа. След успешно преминаване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение.

"Електрически инсталации" - Спорт Депо

"Електрически инсталации" - Спорт Депо

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" за служителите на "Спорт Депо" АД ще бъде с продължителност 18 учебни часа. 

Електрически инсталации - старт 15.04.2021г.

Електрически инсталации - старт 15.04.2021г.

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД организира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации". Продължителността на обучението е 96 уч.ч. (48 уч.ч. - теория, които ще се проведат онлайн и 48 уч.ч. - практика, които ще се проведат присъствено). След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.


Електрически инсталации - старт 23.02.2021г.

Електрически инсталации - старт 23.02.2021г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Електрически инсталации - старт 20.07.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.
Иван Ангелов

Електрически инсталации - старт 13.10.2020г.

Обучението по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" е с продължителност 120 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.