Хладилна техника
Йордан Стоянов

Хладилна техника

Курсът по „Хладилна техника" се провежда като професионално обучение по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката.

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Топлотехника - топлинна, климатична и вентилационна

Обучението по част от професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна" е с продължителност 100 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.