Компютърни мрежи - старт 12.10.2020г.

Компютърни мрежи - старт 12.10.2020г.

Обучението по част от професия "Техник на компютърни системи", специалност "Компютърни мрежи" е с продължителност 20 уч. ч. След успешно преминаване на курса получавате удостоверение за професионално обучение.