Компютърни мрежи

Компютърни мрежи

Обучението по част от професия "Техник на компютърни системи", специалност "Компютърни мрежи". 

След успешно преминаване на обучението получавате Удостоверение за професионално обучение.