Обучения за психологическа подкрепа в областта на социалните дейности
Николай Ганчев

Обучения за психологическа подкрепа в областта на социалните дейности

Обученията се провеждат в изпълнение на проект по процедура BG05M90P001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020