Професионално обучение

Център за професионално обучение (ЦПО) към „Рувекс” АД е открит през 2009 г. и е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768. Тази лицензия, заедно с допълненията към нея, издадени съответно през 2013 и 2016 г. включват възможност за предоставяне на професионално обучение по 38 професии и специалностите към тях. Пълен списък, можете да намерите в менюто на дъното на страницата

Чуждоезиково обучение

Център "Рувекс" предлага висококачествено обучение по чужди езици за възрастни. Ние разполагаме с опитни преподаватели, използващи съвременни методи за провеждане на курсове по водещите световни езици: английски, немски, френски, руски, италиански, испански и др.

Корпоративни обучения

Център "Рувекс" се е доказал като надежден партньор при провеждане на обучения, предназначени за бизнес организации и представители на администрацията. Предлагаме разнообразие от различни видове професионални обучения, чуждоезикови обучения, обучения по информационни и комуникационни технологии, обучения по ключови компетентности и др.