Новини

29 Април 2022
Съдържание:

На 27.04.2022 г. получихме одобрение от Българската Браншова Камара по Машиностроене за провеждане на обучения за работа с флуорирани парникови газове на МПС, съгласно Регламент (ЕО) 307/2008 г.
Обучението се провежда в рамките на един ден. След успешното му преминаване получавате документ за правоспособност с валидност 5 години.
Очакваме Ви!
Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с нас!

16 Март 2022
Съдържание:

На 26.04.2022 г. стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Обучението е с обща продължителност - 30 учебни часа. Занятията по теория ще се проведат на 26 и 29.04.2022 г. и 11 и 12.05.2022 г. от 18:15 ч. до 21:05 ч. в онлайн форма.

Обучението по практика ще се проведе на 18 и 19.05.2022 г. от 18:15 до 21:05 ч. и на 25.05.2022 г. от 16:30 ч. до 21:05 ч. в офиса на „Рувекс“ АД, който се намира на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. проф. Ал. Танев № 11, ет. 1.

На 26.05.2022 г. ще се проведат изпитите по теория и практика от 17.00 часа. Цената на обучението е 460.00 лв.

След приключване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение може да бъде издадено Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

За да се запишете в курса, е необходимо да заплатите цената на обучението и да подадете заявление в нашия офис (ж.к. Младост 4, ул. „Проф. Александър Танев” 11), към което да приложите:
• медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
• копие от диплома за средно или висше образование;
• снимка в паспортен формат - 1 бр.

Вярваме, че това обучение ще Ви бъде полезно и приятно!

За да си запазите място в курса, моля попълнете следната форма:

Зарежда се…

15 Март 2022
Съдържание:

На 13.04.2022 г. ще проведем обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност.

Обучението е в онлайн форма и започва в 18:00 часа. Цената му е 60 лв.

След успешно приключване на курса издаваме Удостоверение за квалификационна група по електробезопасност.

Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал.

Обучението се извършва съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

За да се включите в обучението е необходимо да попълните следното заявление:

 

Зарежда се…

18 Февруари 2022
Съдържание:

Център за професионално обучение към "Рувекс" АД стартира обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации" със следните параметри:

Начална дата:                                        10 март 2022 г.

Дни на провеждане на теорията:          вторник и четвъртък

Дни на провеждане на практиката:       вторник и сряда

Часове на провеждане:                         18:00 ч. - 20:50 ч.

Форма на провеждане:                          Теория - онлайн; Практика - присъствено

Продължителност:                                 84 учебни часа

Цена за курса:                                        690 лв., която може да бъде заплатена на 2 равни вноски

Място на провеждане на

практическите занятия:                          Бизнес сграда "Рувекс" (гр. София, ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Александър Танев" №11)

Необходими документи:                         Диплома за средно образование;
                                                                 Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Електротехник";
                                                                 Снимка в паспортен формат.

Документ, който получавате след

успешно завършване на обучението:   Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: info@ruvexcenter.com или тел. 02/976 15 49, 0889 444 914

За да си запазите място за курса, моля попълнете следната форма: 

Зарежда се…
18 Февруари 2022
Съдържание:

Стартираме обучение по част от професия „Оперативен счетоводител”, специалност „Оперативно счетоводство” – Счетоводство на предприятието.
Начална дата: 04.04.2022 г.
Продължителност: 80 учебни часa
Дни на провеждане: понеделник и сряда
Часове на провеждане: 18:30 до 21:20 часа
Форма на обучението: Онлайн
Преподаватели:  доц. д-р Галина Чиприянова и докторант Кирил Лучков
Цена на обучението: 690 лв., която може да бъде заплатена на 2 равни вноски
Документ, който ще получите при успешно завършване на обучението:  Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката
Към Удостоверението издаваме Europass приложение, което да го легитимира в страните от ЕС.
Необходими документи:  Диплома за средно образование;
                                           Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Оперативен счетоводител";
                                           Снимка в паспортен формат.

При съвременните условия на работа счетоводната компетентност е предпоставка за ефективно и резултатно изпълнение на професионалните задължения!

„Счетоводството е езикът на бизнеса“, нека го усвоим заедно!

За да си запазите място за курса, моля попълнете следната форма:
 

Зарежда се…

06 Февруари 2022
Съдържание:

На 10.02.2022г. стартираме обучение за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност.

Курсът е в онлайн форма и започва в 18:00 часа. Цената на обучението е 60 лв. След успешно приключване на курса издаваме удостоверение за квалификационна група по електробезопасност. Притежаването на квалификационна група е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изискване за електротехническия персонал.

Обученията, които провеждаме, се извършват съгласно ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията е необходимо на електротехническия персонал, който извършва техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.

Включете се в обученията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност, за да извършвате работата си квалифицирано, компетентно и безопасно!

Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация!

За да се включите в обучението, е необходимо да заплатите таксата за обучението и да попълните заявлението тук:

Зарежда се…

05 Февруари 2022
Съдържание:

На 15.02.2022 г. стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации.

Обучението е с обща продължителност - 28 учебни часа. Занятията по теория ще се проведат на 15, 17, 22 и 24.02.2022 г. от 18:15 ч. до 21:05 ч. в онлайн форма.
Обучението по практика ще се проведе на 01, 02 и 08.03.2022 г. от 18:15 до 21:05 ч. в офиса на „Рувекс“ АД, който се намира в гр. София, ж.к. Младост 4, ул. проф. Ал. Танев № 11, ет. 1. На 09.03.2022 г. ще се проведат изпитите по теория и практика. Цената на обучението е 380.00 лв.

След приключване на курса получавате удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение може да бъде издадено Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

За да се запишете в курса, е необходимо до 14.02.2022г. да заплатите цената на обучението и да подадете заявление в нашия офис (ж.к. Младост 4, ул. „Проф. Александър Танев” 11), към което да приложите:
• медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
• копие от диплома за средно или висше образование;
• снимка в паспортен формат - 1 бр.

Вярваме, че това обучение ще Ви бъде полезно и приятно!

За да си запазите място, моля попълнете формата:

Зарежда се…

17 Януари 2022
Съдържание:

На 26.01.2022 г. стартираме обучение за хладилни и климатични техници, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

Обучението ще се проведе на 26 и 27.01.2022 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.
Изпитът ще се проведе на 28.01.2022 г. от 09:30 ч.
Място на провеждане:  гр. София, ж.к. Младост 4, ул. "проф. Александър Танев" 11, сградата на „Рувекс" АД, ет. 1
Цената на обучението е 320 лв.

Обучението завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара - Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.

Необходими документи за включване в курса са:
- Копие на диплома за завършено средно образование. Този документ е необходим само ако се явявате за първи път.;
- 1 бр. снимка паспортен формат;

Вярваме, че това обучение ще Ви бъде полезно и приятно!

03 Декември 2021
Съдържание:

На 09.12.2021 г. стартираме обучение за хладилни и климатични техници, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

Обучението ще се проведе на 9 и 10.12.2021 г. от 09:30 ч. до 17:00 ч.
Изпитът ще се проведе на 11.12.2021 г. от 09:30 ч. Място на провеждане:  гр. София, ж.к. Младост 4, ул. "проф. Александър Танев" 11, сградата на „Рувекс" АД, ет. 1
Цената на обучението е 280 лв.

Обученията завършват с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската Браншова Камара - Машиностроене. Издържалите изпита получават документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.

Необходими документи за включване в курса са:
- Копие на диплома за завършено средно образование. Този документ е необходим само ако се явявате за първи път.;
- 1 бр. снимка паспортен формат;

Вярваме, че това обучение ще Ви бъде полезно и приятно!

03 Декември 2021
Съдържание:

На 06.12.2021г. стартираме обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" - „Фотоволтаични инсталации".

Обучението е с обща продължителност - 28 учебни часа. Занятията по теория ще се проведат на 6, 7 и 8.12.2021 г. от 18:00 ч. до 20:50 ч. в онлайн форма. Обучението по практика ще се проведе на 15 и 16.12.2021 г. от 17:00 ч. до 20:00 ч. и на 17.12.2021 г. от 10:00 ч. до 17:15 ч. На 20.12.2021 г. ще се проведат изпитите по теория и практика. Цената на обучението е 280 лв.

След приключване на курса получавате Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в списъка на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Kъм удостоверението за професионално обучение може да бъде издадено Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.

За да се запишете в курса, е необходимо до 06.12.2021г. да заплатите цената на обучението и да подадете заявление в нашия офис (ж.к. Младост 4, ул. „Проф. Александър Танев” 11), към което да приложите:
• медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
• копие от диплома за средно или висше образование;
• снимка в паспортен формат - 1 бр.

Вярваме, че това обучение ще Ви бъде полезно и приятно!

Страници