Новини

17 Януари 2022
На 26.01.2022 г. стартираме обучение за хладилни и климатични техници, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Обучението ще се проведе на 26 и...
03 Декември 2021
На 09.12.2021 г. стартираме обучение за хладилни и климатични техници, съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Обучението ще се проведе на 9 и...
03 Декември 2021
На 06.12.2021г. стартираме обучение по чат от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници" - „Фотоволтаични инсталации". Обучението е с обща...
03 Декември 2021
На 09.12.2021 г. стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации. Обучението е с обща...
09 Септември 2021
Стартираме обучение по част от професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" - Термопомпени инсталации на 18.10.2021г. Обучението ще се...
09 Септември 2021
Стартираме обучение по част от професия „Електротехник”, специалност „Електрически инсталации” на 05.10.2021г. Обучението ще бъде с продължителност 84 уч. ч. (около 3 месеца) и ще се провежда във...
07 Септември 2021
Стартираме безплатно обучение по Счетоводство на предприятието! График: Обучението ще се проведе на 11.10, 13.10. и 15.10. от 18:30 до 21:20 часа.
Форма на обучението: Онлайн
Програма: В...
03 Септември 2021
Имаме удоволствието да ви съобщим, че ЦПО към Рувекс АД е одобрен от Българската Браншова Камара - Машиностроене за провеждане на обучения на хладилни техници, отговарящи на изискванията, посочени в...
23 Юли 2021
Учебен център "Рувекс" провежда обучения за придобиване и потвърждаване на квалификационна група по електробезопасност. Курсовете са в онлайн форма и започват в 18:00 часа. Цената на обучението е 60...
18 Май 2021
Включете се в курса ни по английски език - ниво А1! Нашите преподаватели имат много богат опит в провеждането на обучения за възрастни и знаят как да Ви помогнат да усвоявате материала с лекота....

Страници