Кои сме ние

Център за професионално обучение (ЦПО) към РУВЕКС АД е открит през 2009 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768.

„РУВЕКС” АД притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, включващa предоставянето на услуги по организиране и провеждане на обучения; логистично обезпечаване на събития;подготовка, консултиране и изпълнение на проекти - Сертификат № 15617 от 2020 година.

Първите курсове, които ЦПО към РУВЕКС АД провежда, са по „Обследване за енергийна ефективност” и са свързани с основната дейност на РУВЕКС АД. С течение на времето Центърът разширява своята дейност и към момента предлага широка гама от курсове за професионална квалификация, чуждоезиково обучение, информационни и комуникационни технологии, обучения по ключови компетентности и други специализирани обучения и семинари. 

Център за професионално обучение  към РУВЕКС АД се ръководи от изискванията на националното и световно образователно пространство като предлага актуални, полезни и практически ориентирани програми, които са от помощ за професионалната и личностна реализация на обучаемите. Обученията се извършват по програми, съобразени с крайната цел. Продължителността и интензивността на курсовете се определят в зависимост от професионалните ангажименти на обучаемите. Използваната методика на обучение е изцяло съобразена със съвременните изисквания за комуникативност и автентичност.

Тясно професионалната експертиза вече не е достатъчно условие за успешното функциониране на организациите. Необходими са качествено нови компетенции – комбинация от знания, умения, нагласи и отношения.

Център за професионално обучение към РУВЕКС АД Ви предлага:

- Високо качество на обучението
- Национално признат документ за професионално обучение
- Широк спектър от професионални направления
- Обучения по информационни и комуникационни технологии
- Индивидуални и групови чуждоезикови обучения
- Обучения за личностно и професионално развитие
- Обучения по заявка на работодател, по програми съобразени с крайната цел
- Гъвкавост по отношение на програмите, продължителността и интензивността на курсовете
- Кариерно консултиране и валидиране на знания
- Подготовка, консултиране и изпълнение на проекти

ЦПО към РУВЕКС АД работи както с индивидуални клиенти и частни фирми, така и като изпълнител при организиране и провеждане на обучения по обществени поръчки и обучения с ваучери по оперативни програми на Европейския съюз.

В рамките на Оперативна програма „Административен капацитет” Центърът е изпълнил проекти за повишаване компетенциите на държавни служители от Министерство на образованието, Агенция „Митници”, Агенция по вписванията, Национален център за информация и документация, както и на служители от общини и областни администрации в цялата страна.