44 contactPoint

Кои сме ние

Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД е открит през 2009 г. и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768.

"РУВЕКС" АД притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, включваща предоставянето на услуги по организиране и провеждане на обучения; логистично обезпечаване на събития; подготовка, консултиране и изпълнение на проекти.

Първите курсове, които ЦПО към "РУВЕКС" АД провежда, са за Обследване за енергийна ефективност и са свързани с основната дейност на фирмата. С течение на времето Центърът разширява своята дейност и към момента предлага широка гама от курсове за професионална квалификация, чуждоезиково обучение, обучения за педагогически специалисти и други специализирани обучения и семинари. 

Център за професионално обучение към "РУВЕКС" АД се ръководи от изискванията на националното и световно образователно пространство като предлага актуални, полезни и практически ориентирани програми, които са от помощ за професионалната и личностната реализация на обучаемите.

Какъв е нашият опит:

logo 14+ години професионален опит

logo 9500+ успешно завършили курсисти

logo 70+ успешно приключени проекта за обучение

Множеството партньори на ЦПО към „РУВЕКС“ АД ни определят като лоялен и коректен партньор. Надяваме се и Вие да ни се доверите, за да бъдем партньори в успеха!