44 contactPoint

ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Тясно професионалната експертиза вече не е достатъчно условие за успешното справяне с променящите се изисквания на пазара на труда. Необходими са качествено нови компетенции - комбинация знания, умения, нагласи и поведения.

Ръководейки се от изискванията на националното и световно образователно пространство, Център за професионално обучение към „РУВЕКС“ АД Ви предлага актуални, полезни и практически ориентирани обучения, които са необходими за Вашата професионалната реализация.