Професионално обучение

Център за професионално обучение (ЦПО) към „Рувекс” АД е открит през 2009 г.  и е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768. Тази лицензия, заедно с допълненията към нея, издадени съответно през 2013, 2016 г. и 2018г.  включват възможност за предоставяне на професионално обучение по 40 професии и специалностите към тях. Пълен списък, можете да намерите в менюто на дъното на страницата.

ЦПО към „Рувекс" АД може да предложи обучения за придобиване на:
- степен на професионална квалификация;
- квалификация за част от професия.

Професионалното образование и обучение включват подготовка за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот като се създават условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.