Професионално обучение

Център за професионално обучение (ЦПО) към „Рувекс” АД е открит през 2009 г.  и е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768. Тази лицензия, заедно с допълненията към нея, издадени съответно през 2013 и 2016 г. включват възможност за предоставяне на професионално обучение по 38 професии и специалностите към тях. Пълен списък, можете да намерите в менюто на дъното на страницата.
 
ЦПО към „Рувекс" АД може да предложи обучения за придобиване на:
- степен на професионална квалификация;
- квалификация за част от професия.
 
Професионалното образование и обучение включват подготовка за реализация в икономиката и в другите сфери на обществения живот като се създават условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното непрекъснато усъвършенстване.
 
Център за професионално обучение към „Рувекс" АД може да Ви предложи услугата обучение с ваучери. Това ще стане възможно през 2017 г. в рамките на процедура „Ваучери за заети лица". Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" поема 85% от цената на обучението.