Проекти

17 Юли 2017
  На 03.07.2017 г. стартира изпълнението на проект BG05M9OP001-1.008-1525 „По-добри и безопасни условия на труд в „Рувекс“ АД“, съгласно договор между Министерство на...
04 Април 2017
"Рувекс" АД  чрез своя Център за професионално обучение е изпълнител на обществена поръчка за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите от екипите на администрацията на...
13 Октомври 2015
"Рувекс" АД чрез Центъра за професионално обучение, в партньорство с Одвар Стен Ронсен - норвежки експерт по изпълнение на проекти за въвеждане на мерки по енергийна ефективност, са сред одобрените...
05 Август 2015
ЦПО към "Рувекс" АД приключи договори за провеждане на обучения по ключови компетентности, чуждоезикови и компютърни обучения със следните Възложители: - Община Видин: проект № М13-22-107/01.08.2014...
05 Август 2015
ЦПО към "Рувекс" АД приключи успешно изпълнението на договори за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Организиране и провеждане на обучения на служителите от специализираната администрация на...
24 Юни 2015
През изминалите месеци ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи няколко договора за предоставяне на услуги по обучение на служители от общински и централни админстрации по проекти, финансирани от...
24 Юни 2015
Окончателно приключииха всички дейности по договорите за обучение, сключени между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).  Обученията бяха разделени в две...
07 Април 2015
ЦПО към "Рувекс" АД завърши успешно предоставянето на услуги за обучение за изпълнението на Договор от 05.12.2014г. с изх. №93-00-179,сключен между Агенция по вписванията и „Рувекс” АД заизпълнение...
13 Февруари 2015
ЦПО към "Рувекс" АД участва в изпълнението на сключени договори за обучение между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Обученията са разделени в две обособени...
05 Февруари 2015
ЦПО към "Рувекс" АД успешно приключи договор за провеждане на чуждоезикови обучения за 12 служители на Националния център за информация и документация по проект „Подобряване на професионалната...

Страници