Корпоративни обучения

Учебен център "РУВЕКС" се е доказал като надежден партньор при провеждане на обучения предназначени за бизнес организации и представители на администрацията. Курсовете се водят от опитни психолози и преподаватели, специалисти в мениджмънта и международно признати обучители.

Обученията, които центърът провежда са насочени към подобряване на:
- екипната ефективност
- комуникативните умения
- лидерството и мениджмънта в организацията
- уменията за управление на стреса и времето
- управлението на организационната промяна
- публичното и медийно представяне
- привличането на инвестиции
- управлението и развитието
- повишаване на ефективността в продажбите
- подобряване обслужването на клиентите
- или по друга избрана от Вас тема

Обученията могат да бъдат организирани като семинар или тиймбилдинг на избрано от клиента място, като центърът отговаря за цялостната организация и логистика.

Центърът предлага и допълнителни консултации за: стратегическо и оперативно управление в индустрията, местната власт, неправителствения сектор; оценка за необходимостта от повишаване на уменията и квалификацията; подобряване на представянето на организацията; развитие на бизнеса.