Чуждоезиково обучение

Създаден през 2009 г. Център "Рувекс" е доказал се център за езиково обучение на възрастни. Ние разполагаме с опитни преподаватели, използващи съвременни методи за провеждане на курсове по водещите световни езици.

Предлаганите курсове са предвидени както за обучение, заплатено от клиента, така и по схемата "Ваучери за заети лица" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Знанията на обучаемите се оценяват чрез междинни тестове и финален тест.  Финалните тестове се оценяват от комисия, назначена от Методическия център на ЦПО към „Рувекс” АД. Оценяването е по специална скала за преобразуване на точките в оценки според ДОИ.

Центърът предлага отлични условия за обучение в модерна европейска среда. За да направим учебните часове още по-приятни и полезни, използваме най-модерна интерактивна методика - компютъризирани тестове и мултимедийни продукти, индивидуализирани онлайн задачи, видео и аудиозаписи, CD и DVD, учебни уебсайтове и др.