Чуждоезикови обучения

Център за професионално обучение (ЦПО) към „РУВЕКС” АД е открит през 2009г. и една от сферите, в които сме се специализирали са чуждоезиковите обучения. Ние разполагаме с опитни преподаватели, използващи съвременни методи за провеждане на курсове по водещите световни езици. 

Ние предлагаме отлични условия за обучение в модерна европейска среда. За да направим учебните часове още по-приятни и полезни, използваме най-модерна интерактивна методика - компютъризирани тестове и мултимедийни продукти, индивидуализирани онлайн задачи, видео и аудиозаписи, CD и DVD, учебни уебсайтове и др.

Ако решите да се включите в нашите курсове, знанията Ви ще бъдат оценявани чрез междинни тестове и финален тест. Основната идея на този тип оценяване е и Вие да можете да прецените до каква степен сте усвоили материала и дали трябва да наблегнете допълнително на някой елемент. Финалните тестове се оценяват от комисия, назначена от Методическия център на ЦПО към „РУВЕКС” АД. Оценяването е по специална скала за преобразуване на точките в оценки според ДОИ. Успешното преминаване на обучението се удостоверява със Сертификат за владеене на ниво по чужд език съгласно Европейската езикова рамка.

Ето и езиците, на които можем да Ви обучим: