44 contactPoint

Обучение за работа с флуорирани парникови газове на МПС

Продължителност

един ден

Цена
380.00 лв.
Форма на обучение
Присъствена
Документ
Документ за правоспособност

Ако искате да научиш повече за употребата и свойствата на флуорираните парникови газове, използвани като хладилни агенти в климатичните инсталации на МПС, това обучение е точно за Вас.

Обучението се провежда съгласно мерките по Регламент (ЕО) 307/2008 г. и в съответствие с Регламент (ЕС) 517/2014 и включва теоретична и практическа част.

След успешното му преминаване Вие ще получите Документ за правоспособност с валидност 5 години, който се издава от Българската браншова камара по машиностроене и Удостоверение за преминато обучение, което се издава от ЦПО към „Рувекс“ АД.

Знанията и уменията, които ще придобиете след обучението са:

Общи познания за действието на климатичните инсталации в моторните превозни средства;

Oбщи познания за употребата и свойствата на флуорираните парникови газове, използвани като хладилни агенти в климатичните инсталации на моторните превозни средства, за въздействието на емисиите на тези газове върху околната среда (порядък на техния потенциал за предизвикване на глобално затопляне във връзка с изменението на климата);

Основни познания за съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 517/2014 и Директива 2006/40/ЕО;

Екологосъобразно извличане на флуорирани парникови газове;

Познания за общите процедури за извличане на флуорирани парникови газове;

Екологосъобразно извличане на флуорирани парникови газове;

Боравене с цилиндричен резервоар за хладилен агент;

Свързване и разкачване на апарат за извличане, съответно към и от сервизните отвори за флуорираните парникови газове на климатична инсталация на моторно превозно средство;

Работа с апарат за извличане.

Предстоящи курсове
Запиши се

По време на обучението Вие ще:

logo се запознаете с действието на климатичните инсталации (съдържащи флуорирани парникови газове) на моторни превозни средства

logo се запознаете с въздействието върху околната среда на хладилните агенти, които представляват флуорирани парникови газове и със съответните екологични нормативи

logo придобиете общи познания за действието на климатичните инсталации в моторни превозни средства

logo придобиете общи познания за употребата и свойствата на флуорираните парникови газове, използвани като хладилни агенти в климатичните инсталации на моторните превозни средства и за въздействието на емисиите на тези газове върху околната среда (порядък на техния потенциал за предизвикване на глобално затопляне във връзка с изменението на климата)

logo придобиете основни познания за съответните разпоредби на Регламент (ЕС) № 517/2014 и Директива 2006/40/ЕО

logo ще усвоите екологосъобразното извличане на флуорирани парникови газове

logo придобиете познания за общите процедури за извличане на флуорирани парникови газове

logo се научите да боравите с цилиндричен резервоар за хладилен агент

logo усвоите свързването и разскачването на апарата за извличане, съответно към и от сервизните отвори за флуорираните парникови газове на климатичната инсталация на моторното превозно средство

logo се научите да работите с апарат за извличане

  • Копие на диплома за завършено минимум средно образование
  • 1 бр. снимка паспортен формат