Екипът на ЦПО към Рувекс АД

Екипната идентичност и сплотеност е в основата на работата на екипа на „Рувекс” АД за постигане на положителни резултати. Насърчава се постигането на консенсус в екипа с оглед ефективно вземане на решения и решаване на проблеми, както и споделянето на лидерството и активното участие.
В основата на механизма за екипна координация е двупосочна ефективна комуникация. Индивидуалните цели на всеки член на екипа са определени, измерими и съвпадат. Налице е сътрудничество за конструктивно разрешаване на проблеми и конфликти.

Милена Луканова
Директор
02/976 15 31

Вихра Спасова
Ръководител учебно-методичен център
02/976 15 49
0889 444 914

Пролетина Коева
Юрисконсулт
02/976 15 79
0885 99 00 65

Мария Божилова
Ръководител учебна дейност
02/976 15 29
0887 41 27 56

Цветелина Димитрова
Технически сътрудник
02/976 15 15