Учението е забавление :)

"Какво означава ученето? Изведнъж разбираш нещо, което си знаел цял живот, но сега го разбираш по изцяло нов начин" 

— Дорис Лесинг