Учението е забавление :)

"Какво означава ученето? Изведнъж разбираш нещо, което винаги си разбирал, но сега го разбираш по изцяло нов начин." — Дорис Лесинг