Обучение по част от професия "Електротехник", специалност "Електрически инсталации"

Начало на курса
27 Септември 2022
Краен срок за записване
26 Септември 2022

Обучението по част професия „Електротехник“, специалност „Електрически инсталации“ е с начална дата 27.09.2022 г. То ще се провежда в дните вторник и четвъртък от 18:00 до 20:50 часа. Теоретичната част на обучението ще бъде в онлайн форма, а практическата част в присъствена. Практиката ще се провежда в нашите лаборатории, които се намират на адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. "Проф. Александър Танев" №11 – Бизнес сграда Рувекс. В курса е включена и практика на реално работно място, която се провежда в партньорска организация.

Продължителността на обучението е 92 учебни часа, а цената му е 880.00 лв.

За да се запишете за обучението е необходимо да ни предоставите следните документи: Диплома за средно образование; Медицинско свидетелство, в което е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Електротехник" и снимка в паспортен формат.

След края на обучението и успешно полагане на изпитите Вие ще получите: Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката. Kъм удостоверението за професионално обучение може да бъде издадено Europass приложение, което да го легитимира в страните от Европейския съюз.
За да си запазите място за курса, моля попълнете следната форма: 

Форма за записване