Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Начало на курса
26 Ноември 2022
Краен срок за записване
25 Ноември 2022

На 26 и 27 ноември 2022 г. от 9.30 часа ще проведем обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове. Курсът се провежда съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и е предназначен за хладилни и климатични техници.

Обучението завършва с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската браншова камара по машиностроене, който ще се проведе на 28.11.2022 г. от 14.00 часа. Издържалите изпита ще получат документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.

Цената на обучението е 320.00 лв.

Необходимите документи за записване в обучението са:

Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
1 бр. снимка паспортен формат.

Форма за записване