Курс по Фотоволтаични инсталации

Начало на курса
05 Юни 2023
Краен срок за записване
04 Юни 2023

Следващото обучение по „Фотоволтаични инсталации" ще започне на 05.06.2023 г. и е с продължителност 54 учебни часа. Курсът се провежда като професионално обучение по част от професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Възобновяеми енергийни източници".

Теоретичната част на обучението се провежда онлайн в нашата платформа за електронно обучение Moodle.

Практическата част на обучението се провежда на адрес: гр. София, ул. Проф. Александър Танев" 11 – Бизнес сграда Рувекс, етаж първи, зала „Умение". В обучението са включени и часове, които се провеждат на реален работен обект.

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката и регистрация в Списъци на лицата, придобили квалификация за извършване на дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ - монтажници на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и повърхностни геотермални системи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР).

Цената на обучението е: 980.00 лв.

Необходимите документи за записване в обучението са:

  1. Копие на диплома за завършено минимум средно образование;
  2. Медицинско свидетелство, в което да е записано, че не Ви е противопоказно да се обучавате по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации";
  3. 1 бр. снимка паспортен формат.
Форма за записване