44 contactPoint

Нов професионален курс - Хладилна техника

Представяме ви нова възможност да придобиете познания в областта на хладилната техника. Курсът „Хладилна техника“ се провежда като професионално обучение по част от професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“, специалност „Топлотехника-топлинна, климатична, вентилационна и хладилна".

Обучението завършва с изпит по теория и практика. Издържалите изпита получават Удостоверение за професионално обучение по образец на Министерството на образованието и науката.

Всички обучаеми, които преминат през курса „Хладилна техника“ ще са напълно подготвени да се явят на изпит за придобиване на документ за правоспособност, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и в съответствие с новия Регламент 2024/573. Издържалите изпита получават документ за правоспособност от Българската браншова камара по машиностроене, който е с валидност 5 години и се признава в страните от ЕС.