Приключи проектът BUILD UPON

ЦПО към "Рувекс" АД като асоцииран член на Центъра за знания по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградите, създаден в рамките на проектa  "BUILD UP Skills EnerPro", с радост може да обяви, че успешно завърши най-мащабният проект за подпомагане изготвянето на по-добра стратегия за обновяване на сградния фонд в България - BUILD UPON. Общата визия на консорциума от партньори и членове гласи:

''Нашата визия за Европа е да бъде лидер в процесите по енергийно ефективно обновяване на сградите, постигайки целите на Парижкото споразумение и подобрявайки живота на милиони жители чрез по-добри сгради. За да го постигнем, всички държави трябва да изградят амбиционзни национални стратегии, с поглед към 2050 година, с ясни цели и мерки, които да подкрепят локалните процеси и инициативи. Ние се ангажираме с обединяването на различните сектори от индустрията и нациите, които подкрепят тази Визия, както и създаването и изпълнението на стратегиите по обновяване!''

Проектът успя да ангажира повече от 180 организации и над 390 души в 7 семинара и да достигне до повече от 55 000 души у нас. Консорциумът от 13-те държави-участници по Build Upon организира ‘‘Призив за действие‘‘ към всички организации, участвали по проекта, да подкрепят ‘‘Общата визия‘‘ за обновяването на сградния фонд.

Повече информация за постиженията на проекта ще откриете на:
- http://buildupon.eu/bg/ - информация за проекта и целите му
- http://buildupon.eu/bg/dialogue/countries/bulgaria/ - детайлни отчети за проведените уъркшопи в   България
- http://buildupon.eu/bg/dialogue/ - резултатите на другите партньори по проекта
- http://buildupon.eu/bg/initiatives/#the-renowiki – базата данни RenoWIKI
- http://bgbc.bg/ - новини за развитието на проекта и дейността на BGBC
 
Mainimage: