Камериер

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Камериер”, специалност „Хотелиерство”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Хотелиерство - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
Наименование и код на Професията: 811030 Камериер
Наименование и код на специалността: 8110301 Хотелиерство
Степен на професионална квалификация: Първа

Продължителност: 360 учебни часа;
Брой часове по теория: 100 часа
Брой часове по практика: 260 часа

Форма на обучението: дневна