Козметик

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Козметик”, специалност „Козметика”. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Козметика - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 815 Фризьорски и козметични услуги
Наименование и код на Професията: 815020 Козметик
Наименование и код на специалността: 8150201 Козметика
Степен на професионална квалификация: Втора

Продължителност: 660 учебни часа;
Брой часове по теория: 239часа
Брой часове по практика: 421часа

Форма на обучението: дневна