Охранител

Център за професионално обучение към „Рувекс” АД провежда курсове за придобиване на квалификация по професия „Охранител”, специалности „Лична охрана” и "Физическа охрана на обекти". Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение с лицензия № 200912768 от 10.07.2009 г.

Специалност: Лична охрана - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 861 Защита на собствеността и личността
Наименование и код на Професията: 861010 Охранител
Наименование и код на специалността: 8610102 Лична охрана
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 440 часа
Брой часове по практика: 520 часа

Форма на обучението: дневна

Специалност: Физическа охрана на обекти - ново!
Наименование и код на професионалното направление: 861 Защита на собствеността и личността
Наименование и код на Професията: 861010 Охранител
Наименование и код на специалността: 8610103 Физическа охрана на обекти
Степен на професионална квалификация: трета

Продължителност: 960 учебни часа;
Брой часове по теория: 380 часа
Брой часове по практика: 580 часа

 

Форма на обучението: дневна