44 contactPoint

Обучение за работа с флуорсъдържащи парникови газове

Начало на курса
20 Юли 2024
Краен срок за записване
22 Юни 2024

Обучението се провежда съгласно мерките по прилагане на Регламент (ЕС) №517/2014 и е предназначено за хладилни техници, работещи със стационарни хладилни и климатични инсталации и термопомпи, и с хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове.

Обучението е целодневно и ще се проведе на 20 и 21.07.2024 г. от 09:30 ч. То завършва с изпит по теория и практика пред комисия, назначена от Българската браншова камара по машиностроене, който ще се проведе на 22.07.2024 г. от 14.00 часа. Издържалите изпита ще получат документ за правоспособност с валидност 5 години, който се признава в страните от ЕС.

Таксата на обучението (в която е включена и таксата за изпита) е 560 лв.

Ако вече притежавате документ за правоспособност и е необходимо само да го подновите, то таксата за изпита е 260 лв.

Необходимите документи за записване в обучението са:

Копие на диплома за завършено минимум средно образование;

1 бр. снимка паспортен формат.

Ако имате нужда от допълнителна информация, не се колебайте да се свържете с нас!

Форма за записване