Обучения на служители от ДАМТН

Окончателно приключииха всички дейности по договорите за обучение, сключени между "Рувекс" АД и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). 

Обученията бяха разделени в две обособени позиции, от които Обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г.“

Дейностите по първата обособена позиция бяха изпълнени през м. март 2015 г., когато бяха проведени три семинара (във Велико Търново, Пловдив и София) с лектор Торбен Рабек - експерт по контрол на качеството и надзор на пазара и един семинар в гр. София с лектор Кристина Цалова - експерт по регулацията на строителни продукти. Постигнатият резултат надвиши заложеата първоначална бройка от 150 обучени служители - бяха обучени 152 служители на  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Агенция Митници, частния сектор и бяха издадени 152 броя сертификати за успешно преминато обучение.

Двудневната среща за обмяна на опит по ОП 2 се състоя през м. май 2015 г. в гр. Сандански с участието на г-н Димитрис Гурнакис - Мениджър по сертификация на асансьри към "ТЮФ" Гърция (част от групата "ТЮФ" Норд). Това мероприятие бе последвано от практическо провеждане на инспекции на асансьори, произведени преди 1990 г. в градовете Сандански и Благоевград, а резултатите бяха обобщени на дискусия в петия ден на дейността. Бяха обучени 20 служители на ДАМТН, на които бяха издадени сертификати.

Дейностите по Договора по Обособена позиция 1 бяха изпълнени в периода 10 февруари 2015 г. – 22 май 2015 г. 
Дейностите по Договора по Обособена позиция 2 бяха изпълнени в периода 10 февруари 2015 г. – 10 юни 2015 г.

Екипът на ЦПО към "Рувекс" АД би искал да изрази своите благодарности към служителите на ДАМТН за оказаното съдействие при изпълнение на договорите за обучение!